Υπηρεσίες

facebook instagram

Λιπομέτρηση

Λιπομέτρηση

Η μέτρηση του λίπους βασίζεται στη μη παρεμβατική και γρήγορη μέθοδο της βιοηλεκτρικής αγωγιμότητας (ΒΙΑ) μέσω του επαγγελματικού εξοπλισμού της Tanita. Κατά τη μέτρηση εφαρμόζονται στο σώμα 4 ηλεκτρόδια (δύο σε κάθε πόδι) από τα οποία χαμηλής έντασης ρεύμα διαπερνά το σώμα. Το λίπος μέσα στο σώμα σχεδόν δεν επιτρέπει καθόλου ηλεκτρισμό να περάσει, αντίθετα με το νερό το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο στους μυς. Το ποσοστό της δυσκολίας με το οποίο το ρεύμα περνάει μέσα από το σώμα είναι γνωστό ως ηλεκτρική αντίσταση, και το ποσοστό του λίπους και των υπόλοιπων μετρήσεων μπορούν να προκύψουν από αυτό. Η Tanita Body Analyzer χρησιμοποιεί σταθερή πηγή ρεύματος, χαμηλής έντασης (50 kHz, 90 μΑ) για την πραγματοποίηση της μέτρησης, μέσω 4 ηλεκτροδίων τα οποία έρχονται σε επαφή με τα γυμνά πόδια. Το ρεύμα διέρχεται από τα κάτω άκρα δημιουργώντας ένα ηλεκτρικό κύκλωμα όπου η αντίσταση που προβάλει το λίπος μεταφράζεται μέσω εξισώσεων σε ποσοστό επί του συνολικού βάρους με ελάχιστη έως μηδενική απόκλιση. ΄Eτσι παρέχονται ακριβείς τιμές για μέτρηση ποσοστού λίπους, κιλά λιπώδους μάζας, ποσοστού μυϊκής μάζα, κιλά μυϊκής μάζας, συνολικών υγρών, και οστική μάζα μέσω της μεθόδου της βιοηλεκτρικής αγωγιμότητας. Η μέθοδος αυτή είναι η πλέον αξιόπιστη και ασφαλής παγκοσμίως. Η λιπομέτρηση γίνεται σε κάθε συνεδρία με σκοπό να απεικονίζεται με σαφή τρόπο η εξέλιξη του διαιτώμενου.

Κλείσε Ραντεβού
Κλείσε Ραντεβού